HR Lex logo

Bäst i arbets­rättslig
risk-
hantering

Byrån

HR Lex Ab är en juridisk byrå specialicerad i kommersiell arbetsrätt för företag. Vår kärnkompetens är arbetsrättslig riskhantering och affärsfokuserad lösning av arbetsrättsliga problem. Vår kundkrets består av både små och stora företag från olika branscher, som vi rådger såväl på svenska, finska som engelska.

Tvistlösning och rättegångar

Arbetsrättsliga tvister kan sällan undvikas, men risker kan hanteras med hjälp av en kunnig och erfaren arbetsrättsjurist. Vi handhar arbetsrättsliga tvister i domstol och skiljeförfarande samt kartlägger möjligheterna till förlikning.

Omorganisering av arbetskraft

Förändring och omstrukturering av verksamheten, outsourcing och överlåtelse av rörelse förutsätter ofta omorganisering av arbetskraften. Vi rådger i planering och implementering av transformationen samt biträder med det praktiska genomförandet av samarbetsförhandlingarna.

Upphävande av arbetsavtal

Att avtala om anställningsförhållandets upphörande är ofta det bästa alternativet även för företaget. Vi kartlägger riskerna och alternativen för upphävning av arbetsavtal samt biträder vid förhandlingarna med arbetstagaren.

Avtal

Arbetets centrala villkor måste avtalas om skriftligt, men andra villkor kan meddelas flexibelt i företagets policy. Vi upprättar arbets- och direktörsavtal och rådger i tillämpning av kollektivavtal. Dessutom planerar vi skatteffektiva bonus-, options- och delägararrangemang för nyckelpersoner.

Skolning

Skolning av förmän är det bästa sättet att hantera arbetsrättsliga risker. Vi skräddarsyr skolningar och workshops med aktuella teman enligt företagets behov.

Referenser

Kontakt

JOHANNA UUSITALO
Vicehäradshövding, rättegångsbiträde med tillstånd, VD

[email protected]
+358 44 3645 800
LinkedIn
Twitter

Johanna har arbetat som arbetsrättsjurist från år 2004 och hon har omfattande praktisk erfarenhet av arbetsavtal, permitterings- och uppsägningsförfaranden, samarbetsförhandlingar och arbetsrättsliga tvister. Johannas specialkompetens är omorganisering av verksamhet och outsourcing. Dessuton har hon omfattande erfarenhet av arbetsrättsliga tvister i domstol och skiljeförfarande.

JUKKA MÄKELÄ
CGR-revisor, HHJ PJ

[email protected]
+358 400 711 540
LinkedIn

Jukka har verkat som företagare i bokföringsbranschen från år 1990 och som CGR-revisor från år 1997. Han fungerar som Boardman-nätverkets partner och har omfattande erfarenhet av styrelsearbete samt samarbete mellan ägarna, styrelsen och företagsledningen. Jukkas specialkompetens är corporate governance, bolagsrätt, beskattning samt fusioner och förvärv.

envelopechevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram