HR Lex logo

Parasta työsuhde­asioiden
riskien-
hallintaa

Yritys

HR Lex Oy on yritysten työsuhdeasioihin erikoistunut lakitoimisto. Ydinosaamistamme ovat yritysten työsuhdeasioiden riskienhallinta sekä työoikeudellisten ongelmatilanteiden liiketoimintalähtöinen ratkaiseminen. Asiakaskuntamme koostuu kaiken kokoisista yrityksistä eri toimialoilta, joita neuvomme suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Riidanratkaisu ja oikeuden­käynnit

Työsuhderiidoilta ei aina voi välttyä, mutta riskejä voi tehokkaasti hallita osaavan ja kokeneen työoikeusjuristin avulla. Avustamme työsuhderiidoissa tuomioistuimessa ja välimiesmenettelyssä sekä kartoitamme mahdollisuudet riitojen sovinnolliseen ratkaisuun.

Työvoiman uudelleen­järjestelyt

Liiketoiminnan muutokset, yritysjärjestelyt, ulkoistamiset ja liikkeen luovutukset edellyttävät usein myös työvoiman uudelleenjärjestelyä. Neuvomme muutosprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa sekä avustamme yhteistoiminta­neuvotteluiden käytännön läpiviennissä.

Työsuhteen päättämis­tilanteet

Työsuhteen päättäminen sopimalla on usein myös yrityksen etu. Kartoitamme työsuhteen päättämisen riskit ja vaihtoehdot sekä avustamme neuvotteluissa työntekijän kanssa.

Sopimukset

Työnteon keskeisistä ehdoista tulee sopia kirjallisesti, mutta joustavinta on jättää osa ehdoista yrityksen ilmoittaman käytännön varaan. Laadimme työ- ja johtajasopimukset sekä neuvomme työehtosopimusten soveltamisessa. Avustamme avainhenkilöiden verotehokkaassa sitouttamisessa bonus-, optio- ja osakkuusjärjestelyin.

Koulutukset

Esimiesten kouluttaminen on parasta työsuhdeasioiden riskienhallintaa. Räätälöimme ajankohtaiset työoikeudelliset koulutukset ja workshopit yrityksen tarpeiden mukaan.

Referenssit

Uutiset

Yhteys

JOHANNA UUSITALO
varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, toimitusjohtaja

[email protected]
+358 44 3645 800
LinkedIn
Twitter

Johanna on toiminut työoikeusjuristina vuodesta 2004 lukien ja hänellä on laaja käytännön kokemus työsopimuksista, lomautus- ja irtisanomismenettelyistä, yhteistoimintaneuvotteluista sekä työsuhderiidoista. Johannan erityisosaamista ovat organisaation uudelleenjärjestelyt ja ulkoistamisprosessit, minkä lisäksi hänellä on kattava kokemus työsuhderiidoista niin tuomioistuimessa kuin välimiesoikeudessakin.

JUKKA MÄKELÄ
KHT-tilintarkastaja, HHJ PJ

[email protected]
+358 400 711 540
LinkedIn

Jukka on toiminut tilitoimistoyrittäjänä vuodesta 1990 ja KHT-tilintarkastajana vuodesta 1997 lukien. Hän toimii Boardman-osaamisverkoston partnerina ja omaa laaja-alaista kokemusta hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöstä. Jukan erityisosaamista ovat hyvään hallintotapaan, yhtiöoikeuteen, verotukseen sekä yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvät kysymykset.

envelopechevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram